top of page

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SYSTEM 3E SA z siedzibą w Warszawie pod adresem Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Stołecznego m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. 0000687344, NIP: 5223096436, REGON: 367862355, kapitał zakładowy 1.553.214,00 zł, wpłacony w całości, dla celów marketingu bezpośredniego, prowadzonego za pomocą urządzeń końcowych TC i automatycznych systemów wywołujących, tj. numeru telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo komunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, ze zm.). Zgoda ta jest dobrowolna i można ją w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres administratora: kontakt@system3e.com. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Provacy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) dotyczących usług oferowanych przez SYSTEM 3E SA za pośrednictwem z siedzibą w Warszawie pod adresem Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr NCR 0000687344, NIP: 5223096436, REGON: 367862355, kapitał zakładowy 1.553.214,00 zł, wpłacony w całości, dla celów marketingu bezpośredniego, prowadzonego za pomocą urządzeń końcowych TC i automatycznych systemów wywołujących, tj. numeru telefonu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo komunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, ze zm.). Zgoda ta jest dobrowolna i można ją w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres administratora: kontakt@system3e.com. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Provacy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zapisu na Newsletter. Dane Pewsona będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu realizacji usługi. Zostałem pouczony, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem Twoich danych osobowych jest SYSTEM 3E SA z siedzibą w Warszawie pod adresem Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS. 0000687344, NIP: 5223096436, REGON: 367862355, kapitał zakładowy 1.553.214,00 zł wpłacony w całości. Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Provacy i Regulaminem Newslettera. Każdy może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera klikając w odpowiedni link znajdujący się na końcu wiadomości.

bottom of page