Informacje - System3E

SYSTEM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687344, NIP 5223096436, REGON 367862355, kapitał zakładowy 1.623.503,30 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy złote 30/100) w całości opłacony.

Do pobrania:

O nas w mediach

Rozwijaną przez nas technologię SYSTEM 3E często opisują różnego rodzaju media. O dynamicznej ekspansji SYSTEM 3E możesz przeczytać w Forbes. O otwarciu naszej fabryki w Pulsie Biznesu. A o zaangażowaniu naszego inwestora i ambasadora Grzegorza Krychowiaka na w Pulsie Biznesu, na Sport.pl, Inn:Poland i Onet.pl. Miłej lektury!

Budujemy w zgodzie z EKO